ارائه تسهیلات بانکی در بانک صادرات در حوزه صنعت، کشاورزی، ساختمان و ...

درباره سامانه ستیا

درباره سامانه تسهیلات اینترنتی بانک صادرات
این سامانه در راستای مکانیزه نمودن درخواستهای اعتباری مشتریان و با توجه به ویژگی های فردی متقاضی تسهیلات / تعهدات و همچنین بررسی دقیق اهلیت و شناسائی و احراز هویت شما مشتری گرامی ایجاد گردیده است. از طرفی احراز توان فنی و تخصصی متقاضی در بکارگیری تسهیلات بانکی برای رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی مرتبط و برآورد واقعی از میزان نیاز متقاضی به استفاده از تسهیلات بانکی متناسب با ظرفیت مالی، کشش اعتباری وی از اهمیت به سزائی برخوردار می باشد .
مشتری عزیز: در صورت تمایل به استفاده از تسهیلات / تعهدات بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک اسلامی خاورمیانه، پس از مراجعه به یکی از شعب این بانک و دریافت راهنمائی لازم، در این سامانه ثبت نام نمائید. بدیهی است با توجه به قوانین و مقررات جاری و در صورت نداشتن چک برگشتی یا عدم وجود مطالبات معوق در شبکه بانکی درخواست شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ثبت نام در این سایت، الزامی برای بانک جهت اعطای تسهیلات فراهم نخواهد نمود.